Privacy beleid

Cofus is een handelsnaam van Maartenvdz. Cofus wordt verder aangeduid als Maartenvdz:

Persoonsgegevens die wij verwerken Maartenvdz verwerkt geen persoonsgegevens omdat op onze site geen persoonsgegevens achter gelaten kunnen worden. Ook gebruiken we geen social media plugins, maar zijn er wel links geplaatst naar social media kanalen.

Gegevens die je aan ons zelf verstrekt en wij vervolgenswel verwerken: - Voor- en achternaam - Adresgegevens - KVK nummer - BTW nummer - Telefoonnummer - E-mailadres - Bankrekeningnummer

Andere gegevens die wij verwerken Maartenvdz verwerkt je gegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de andere gegevens die wij naast persoonsgegevens verwerken: - Eventuele berichten en/of e-mails die u verstuurt naar ons - Eventueel beeldmateriaal dat u verstuurt aan ons ten behoeve van onze dienst aan u. - Eventuele documenten die u verstuurt aan ons ten behoeve van onze dienst aan u.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via maarten@cofus.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken Maartenvdz verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: - Het afhandelen van jouw betaling - Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren - Om goederen en diensten bij je af te leveren - Maartenvdz analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren. - Maartenvdz verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte en administratie.

Geautomatiseerde besluitvorming Maartenvdz neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Maartenvdz) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Onderwerp > Bewaartijd > reden: Persoons en bedrijfsgegevens > 7 jaar > wettelijk verplicht om administratie 7 jaar te bewaren voor de belastingdienst.

Delen van persoonsgegevens met derden Maartenvdz verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken Maartenvdz gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

De volgende cookies zijn geplaatst op onze website: Google analytics > Hier zien we statistieken over het surfgedrag van bezoekers en kunnen we advertenties inrichten voor mensen die onze website bezocht hebben. Hotjar > Hier zien we statistieken over het surfgedrag van bezoekers en de gebruiksvriendelijkheid van de website. Facebook Pixel > Hier zien we statistieken over het surfgedrag van bezoekers en kunnen we advertenties inrichten voor mensen die onze website bezocht hebben. LinkedIn tag > Hier zien we statistieken over het surfgedrag van bezoekers en kunnen we advertenties inrichten voor mensen die onze website bezocht hebben. Google tag manager > Hiermee houden wij inzicht in welke cookies werken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Maartenvdz en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar maarten@cofus.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Maartenvdz wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen Maartenvdz neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact via maarten@cofus.nl

Bekijk cases